Tako kot pri vseh oblikah telesne vadbe je treba tudi pri pliometričnih vajah upoštevati načelo postopnega povečevanja intenzivnosti, torej izpostavljenosti silam, obsega oziroma količine skokov in intenzivnosti v obliki višine in/ali daljine posameznih skokov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj osnovnih pliometričnih vaj.

Nizkointenzivne vaje


Visokointenzivne vaje